Berekenen kinderalimentatie

Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden sinds 1 april 2013 nieuwe richtlijnen. Met deze richtlijnen is geprobeerd de regels beter te laten aansluiten op de realiteit. Het plaatje van het traditionele gezin, met een zorgende moeder en werkende vader, vormt dus niet langer het uitgangspunt. De kinderalimentatie wordt vastgesteld door te berekenen wat de alimentatie-behoefte is, en wat de draagkracht van beide ouders is. De uitkomst van deze berekeningen resulteren in de vast te stellen maandelijkse kinderalimentatie, en in de bepaling welk bedrag voor wiens rekening komt. Aspecten die ook in de berekening worden meegenomen zijn het kindgebonden budget en de zorgcompensatie. Inmiddels zijn sinds de nieuwe richtlijnen ook alweer de nodige aanpassingen gedaan. 

Wij zullen u stap voor stap uitleggen hoe de kinderalimentatie wordt berekend, zodat u inzicht krijgt in hoe dit bedrag is opgebouwd en wat de gevolgen voor uw maandelijkse inkomen daardoor zijn.

Bekijk ook: