Hoofd- en co-ouderschap

Wat is co-ouderschap?

Bij co-ouderschap delen de ouders de dagelijkse verzorging en de opvoeding van de kinderen. De kinderen wonen een deel van de tijd bij de ene ouder en een deel van de tijd bij de andere ouder. Belangrijke beslissingen over de kinderen nemen de ouders gezamenlijk. 

Co-ouderschap is iets waar beide ouders achter moeten staan. Daarom kan een co-ouderschap ook alleen tot stand komen op gemeenschappelijk verzoek.

Wetten en regels co-ouderschap

Co-ouderschap staat niet in de Nederlandse wet beschreven. Co-ouderschap is mogelijk geworden door de wet op het omgangsrecht en de wet op behoud van gezamenlijk gezag. Wanneer er voor een co-ouderschap wordt gekozen, moet er volledige uitvoering worden gegeven aan de wettelijk recht en plicht op informatie en consultatie. Wij informeren u graag over de gevolgen die het co- ouderschap heeft op bijvoorbeeld eventuele heffingskortingen en de fiscale aspecten.

Veel instanties vinden het co-ouderschap makkelijker te accepteren als het op papier staat, zoals bijvoorbeeld in een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of notariële akte.

Bekijk ook: