Onderhoudsplicht tot 21 jaar

Minderjarige kinderen en kinderen tot 21 jaar

De meerderjarigheidsgrens ligt bij 18 jaar. Tot het bereiken van die leeftijd moeten de ouders in principe bijdragen in de ‘kosten voor de opvoeding en verzorging’ van het kind of de kinderen. De wetgever heeft bepaald dat kinderen van achttien, negentien en twintig recht houden op onderhoud door hun ouders. Na het bereiken van de achttienjarige leeftijd gaat het om ‘voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie’. Vanaf dat moment wordt de alimentatie niet meer aan de verzorgende ouder betaald, maar aan het (meerjarige) kind zelf.

Bijdrage na het bereiken van het eenentwintigste levensjaar

Na het bereiken van het eenentwintigste levensjaar vervalt de verplichting van ouders om bij te dragen aan het levensonderhoud van hun kinderen. Daarop zijn twee uitzonderingen. Ten eerste moeten ouders die daartoe financieel in staat zijn, hun meerderjarige kinderen ook na hun eenentwintigste gedurende een redelijke tijd financieel ondersteunen in de studiekosten. Wanneer de ouders nadrukkelijk hebben toegezegd om bij te dragen in de studiekosten, kan hun meerderjarige kind het nakomen van die verplichting zelfs eisen.

Ten tweede zijn ouders verplicht om bij te dragen aan het levensonderhoud van hun meerderjarige kinderen als deze 'behoeftig' zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een kind een ernstige handicap heeft.

Alle omstandigheden die nog meer bij het vaststellen van de alimentatie komen kijken, brengen wij graag voor u in kaart, zodat wij een zo realistisch mogelijke berekening voor u kunnen maken.

Bekijk ook: