Onderhoudsplichtige en onderhoudsgerechtigde

Ouders zijn verplicht hun kinderen tot de leeftijd van 18 jaar te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding. Tevens zijn zij verplicht hun kinderen tot 21 jaar te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie.

In dit geval is de verzorgende ouder of voogd onderhoudsplichtig, en het kind onderhoudsgerechtigde. De verzorgende ouder of voogd heeft echter recht op een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de niet-verzorgende ouder of voogd.

Wanneer bent u verzorgende ouder?

De ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben, wordt gezien als de verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder dient de verzorgende ouder een bijdrage te betalen voor de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen. De verzorgende ouder is anders gezegd rechthebbende van de kinderalimentatie.

Indien de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, wordt de bijdrage in levensonderhoud en studie (die eveneens wordt aangeduid als kinderalimentatie) rechtstreeks aan de kinderen zelf voldaan.

Rangorde partneralimentatie en kinderalimentatie

Indien er zowel partner- als kinderalimentatie wordt betaald, heeft de bijdrage die voldaan moet worden voor de kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, voorrang boven de andere onderhoudsgerechtigden, zoals de partner. Anders gezegd: eerst dient de kinderalimentatie te worden bepaald en pas daarna wordt beoordeeld of er ook nog ruimte bestaat voor partneralimentatie.

Bekijk ook: