Ouderschapsplan

Wat is het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders afspraken maken over en met de kinderen.  Deze afspraken gaan over de verzorging en opvoeding. In het ouderschapsplan worden dus ook de omgangsregeling en de kinderalimentatie vastgelegd. Ook worden er afspraken in gedocumenteerd over hoe u als ouders elkaar over de kinderen informeert. Wij helpen u graag bij het opstellen van een ouderschapsplan, zodat het – ook voor de kinderen – duidelijk is hoe de omgang verloopt na uw scheiding.

Wie moet een ouderschapsplan opstellen?

Ouders die met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, moeten wanneer zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan opstellen. Dit geldt ook voor ouders die samenwonen en/of het gezamenlijk gezag uitoefenen. Let wel: wanneer de kinderen uit het gezin meerderjarig zijn (dus boven de 18 jaar) vervalt de verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan.

Is een ouderschapsplan verplicht?

Ja, in principe wel. Bij het indienen van een verzoek tot echtscheiding moet – uiteraard als er sprake is van minderjarige kinderen binnen het gezin – ook een ouderschapsplan ingediend worden. Wij begeleiden u graag bij het opstellen van het ouderschapsplan, zodat deze voldoet aan de criteria die daarvoor gelden.

Bekijk ook: