Kort tijdspad

Wij begeleiden u graag bij de juridische aspecten van uw scheiding en het in orde maken van uw bankzaken. Wij proberen dit binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek voor u te realiseren. Er zijn een aantal stappen die wij samen met u zullen doorlopen:

  1. Eerst wordt er een afspraak gemaakt en zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden, waarin uw wensen en verwachtingen voor de toekomst uitvoerig naar voren zullen komen.
  2. Uw adviseur inventariseert de stukken en maakt de berekeningen van de financiële gevolgen van uw scheiding. Met behulp van een scheidingsvoorstel geeft uw adviseur uitleg over hoe de verschillende berekeningen tot stand zijn gekomen.
  3. Indien er kinderen in het gezin zijn, wordt een ouderschapsplan opgesteld en kinderalimentatie berekend.
  4. Uw adviseur bespreekt – aan de hand van de berekeningen – de financiële, fiscale en juridische gevolgen van de echtscheiding waarna u uw visie en ideeën kunt geven over het scheidingsvoorstel.
  5. Op basis van het scheidingsvoorstel en uw op- en aanmerkingen worden afspraken gemaakt die door uw adviseur worden vastgelegd in een concept convenant.
  6. In aanwezigheid van uw adviseur en de advocaat wordt het convenant getekend. Dit waarborgt een persoonlijke en zorgvuldige overdracht van uw adviseur aan de advocaat
  7. Uw advocaat dient het convenant samen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechter en zorgt voor de inschrijving bij de burgerlijke stand.