Kort tijdspad

Elke relatie en situatie is anders. Het maakt niet uit of het nu gaat om een huwelijk, geregistreerd partnerschap of langdurige samenwoning. Een beëindiging van een relatie is daarom maatwerk. Modern Uit Elkaar helpt u op een transparante manier. U bepaalt samen in overleg met de mediator de aanpak, de tijdsinvestering en dus de kosten. Wij proberen dit binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek met u te realiseren. Er zijn een aantal stappen die wij samen met u zullen doorlopen:

  1. Eerst wordt er een afspraak gemaakt en zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden, waarin uw wensen en verwachtingen voor de toekomst uitvoerig naar voren zullen komen.
  2. Op basis van uw gegevens en informatie bespreekt u met de mediator de financiële en relationele aspecten van uw scheiding. Mogelijkheden worden besproken en uitgewerkt. Er is aandacht voor wonen, inkomen, pensioen en alles wat nog meer kan spelen.
  3. Als er minderjarige kinderen zijn vraagt het ouderschapsplan aandacht en ook de verdeling van de kosten voor de kinderen. De mediator kan ook met uw kinderen spreken.
  4. Het convenant met de afspraken komt in overleg tot stand op basis van de afspraken die u samen maakt.
  5. Bij beëindiging van een huwelijk wordt in aanwezigheid van uw mediator en de advocaat het convenant getekend. Dit waarborgt een persoonlijke en zorgvuldige overdracht van uw mediator aan de advocaat.
  6. Uw advocaat dient het convenant samen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechter en zorgt voor de inschrijving bij de burgerlijke stand.