Partneralimentatie

Het maken van afspraken over partneralimentatie is veelal een lastig onderwerp. Vaak vindt de alimentatieontvanger het te ontvangen bedrag te laag, maar vindt de partner die de alimentatie moet betalen het bedrag te hoog. Voor het vaststellen van de partneralimentatie wordt meestal gebruik gemaakt van de Trema-normen. Binnen deze normen wordt gekeken naar de alimentatiebehoefte, het welvaartsniveau dat tijdens de relatie is opgebouwd en de draagkracht die aanwezig is nadat de scheiding is uitgesproken. 

In de gesprekken over de partneralimentatie gaan wij uit van uw wensen en doelstellingen. Tevens maken we een analyse van de situatie. Hoe heeft u tot aan de scheiding invulling aan uw (financiële) leven gegeven? Heeft u er (samen) voor gekozen dat de een meer thuis is en de ander het inkomen verdient? En: wat zijn (redelijke) verwachtingen voor het leven na de scheiding en de toekomst? 

De wetgever meent dat iedereen in principe verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen financiële situatie. Wanneer u besluit uit elkaar te gaan, onderzoeken wij in hoeverre er behoefte is aan financiële ondersteuning en of er mogelijkheden zijn om deze ondersteuning ook daadwerkelijk te geven. Daarna bespreken we met u beiden de uitkomsten van de berekeningen om in overleg de hoogte en de duur van de partneralimentatie vast te stellen.

Per 1 januari 2020 is er nieuwe wetgeving waarin de duur van de partneralimentatie wordt teruggebracht. De mogelijke consequenties hiervan voor uw situatie zijn onderdeel van het gesprek..