Vermogen

De manier waarop u gehuwd bent (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden) heeft invloed op het huwelijkse vermogen.

In eerste instantie zullen we het gemeenschappelijke vermogen dat verdeeld moet worden vaststellen. Door uw wensen en behoeften in kaart te brengen zullen wij een zo realistisch mogelijke opzet maken voor de verdeling van dit vermogen. Hiermee kan een basis gelegd worden voor de uiteindelijke vermogensverdeling.

Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld of u een eigen woning heeft en wie daar in zou willen en kunnen blijven wonen. Het toedelen van de eigen woning brengt echter financiële gevolgen met zich mee, die ook weer invloed hebben op de inkomenssituatie. Er is sprake van communicerende vaten.