Bankrekeningen, fiscale vorderingen en schulden

Wanneer u tijdens uw relatie gebruik maakte van een gezamenlijke rekening, kan deze rekening op één naam voortgezet worden. U kunt er ook voor kiezen de gezamenlijke rekening te sluiten, en een nieuwe bankrekening te openen. De saldi van de bank- en spaarrekeningen vormen een onderdeel van het totale gezamenlijke vermogen.

Ook schulden maken deel uit van het totale gezamenlijke vermogen. Vaak bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. De schuldeiser zal dan toestemming moeten geven om de schuld te kunnen verdelen. Het is van belang om de schuldeisers in een vroeg stadium te informeren over uw wensen met betrekking tot de leningen.

Bekijk ook: