Eigen woning

Als u samen een eigen woning heeft, betekent dit ook dat u samen verantwoordelijk bent voor de hypotheek. Als u afspreekt dat de woning aan één van u beiden wordt overgedragen, dan is een notaris nodig voor de overdracht van de woning. De bank moet hiervoor echter ook toestemming geven. De afspraken die u maakt worden vastgelegd in een convenant, wat de geldverstrekker weer nodig heeft om deze toestemming te verlenen.

Het verkopen of overdragen van de huidige woning heeft ook invloed op inkomenssituatie en daardoor dus ook op de mogelijkheden voor alimentatiebetalingen. En alimentatiebetalingen hebben invloed op de financieringsmogelijkheden voor de eigen woning. Onze toegevoegde waarde in uw scheidingproces ligt er in dat wij uw wensen en doelstellingen als uitgangspunt nemen, de alimentatienormen kennen, maar ook de normen van de geldverstrekkers kennen. Binnen de mogelijkheden kunnen wij een advies opstellen dat zo veel mogelijk invulling geeft aan uw wensen en doelstellingen.

Bekijk ook: