Erfenissen

Niet alleen daadwerkelijk aanwezig vermogen behoort tot het gemeenschappelijk vermogen; ook vorderingen kunnen daarbij horen, waaronder ook niet-opeisbare vorderingen. Wanneer een van de partners een erfenis van zijn of haar ouders heeft ontvangen, kan er sprake zijn van zo’n niet- opeisbare vordering. Het opnemen van deze vordering in het vermogen is vaak een zeer gevoelig onderdeel, dat echter wel besproken moet worden om in de toekomst problemen te voorkomen. Wij kijken met u of er in uw situatie sprake kan zijn van zo’n vordering en adviseren u bij het maken van afspraken hierover.

Bekijk ook: